Συχνές ερωτήσεις που αφορούν νομικά ζητήματα

Πληρεξούσιο και διάφορα σχετικά Θέματα

1) Αστυνομική Ταυτότητα για Έλληνες πολίτες, διαβατήριο και άδεια διαμονής* εν ισχύ για αλλοδαπούς τρίτης χώρας, μόνο διαβατήριο σε ισχύ για πολίτη Κράτους -Μέλους της Ε.Ε.
2) Διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα 
3) Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος

*Εναλλακτικά της άδειας παραμονής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας παραμονής

Όχι, χρειάζεται μόνο η παρουσία και υπογραφή του εντολέα.

Ο μόνος περιορισμός είναι να υπάρχει πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του εντολέα, δηλαδή να είναι ενήλικος και να έχει πλήρη αντίληψη των πραττομένων εκ μέρους του.

Σε αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με το αρ. 9 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, προσλαμβάνεται και δεύτερος Συμβολαιογράφος ή εναλλακτικά δύο μάρτυρες, οι οποίοι υπογράφουν την πράξη αντί του εντολέα, με ρητή μνεία στο συμβόλαιο της αδυναμίας υπογραφής του εντολέως.

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η μετάβαση του Συμβολαιογράφου στην κατοικία, τον χώρο νοσηλείας ή κράτησης του εντολέα.

Σύμφωνο Συμβίωσης

1) Αστυνομική Ταυτότητα για Έλληνες πολίτες, διαβατήριο και άδεια διαμονής* εν ισχύ για αλλοδαπούς τρίτης χώρας, μόνο διαβατήριο σε ισχύ για πολίτη Κράτους -Μέλους της Ε.Ε..
2) Διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα.
3) Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.
4) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

* Εναλλακτικά της άδειας παραμονής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας παραμονής.